Hangi Sure Kaçıncı Cüzde?

21 Ekim 2012 admin Yorum Yok
Bu makaleler; yazmakta.com tarafından sizler için özenle seçilerek hazırlanmıştır. Rüya tabirleri, Trend Moda, Trend Elbiseler, Abiye Modelleri, Tatil Yerleri, Tatil Mekanları ve tüm konularda düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarınızla birlikte bizimle paylaşın..


Sure Kaçıncı Cüzde? hakkında aradığınız bilgileri kapsamlı olarak bulabilirsiniz. Sure Kaçıncı Cüzde Yer Alır?


Tüm Sureler ve Cüzleri

1. cüz:

a) El-Fatiha
b) El-Bakara

2. cüz

-El-Bakara

3. cüz

a) El-Bakara
b) Ali Imran

4. cüz

a) Ali Imran
b) En-Nisa

5. cüz

-En-Nisa

6. cüz

a) En-Nisa
b) El- Maide

7. cüz

a) El-Maide
b) El-En`am

8. cüz

a) El-En`am
b) El-A`raf

9. cüz

a) El-A`raf
b) El-Enfal

10. cüz

a) El-Enfal
b) Et-Tevbe

11. cüz:

a) Et-Tevbe
b) Yunus

12. cüz:

a) Hud
b) Yusuf

13. cüz:

a) Yusuf
b) Er-Ra`d
c) Ibrahim

14. cüz:

a) Hicir
b) En-Nahl

15. cüz:

a) El-Isra
b) El-Kehf

16. cüz:

a) Meryem
b) Ta-Ha

17. cüz:

a) El-Enbiya
b) El-Hac

18. cüz :
a) El-Mü`minün suresi
b) En-Nur suresi
c) El-Furkan

19. cüz:

a) El-Furkan suresi
b) Es-Suara suresi
c) En-Neml suresi

20. cüz:

a) En-Neml suresi
b) El-Kasas suresi
c) El-Ankebut suresi

21. cüz:

a) Er-Rum suresi
b) Lukman suresi
c) Es-Secde suresi
d) El-Ahzab suresi

22. cüz:

a) El-Ahzab suresi
b) Sebe`suresi
c) Fatir suresi
d) Yasin suresi

23. cüz:

a) Yasin suresi
b) Es-Saffat suresi
c) Sad suresi
d) Ez-Zümer suresi

24. cüz:

a) Ez-Zümer suresi
b) El-Mü`min suresi
c) Fussilet suresi

25. cüz:

a) Fussilet suresi
b) Es-Sura suresi
c) Ez-Zuhruf suresi
d) Ed-Duhan suresi
e) El-Casiye suresi

26. cüz:

a) El-Casiye suresi
b) El-Ahkaf suresi
c) Muhammed (Kital) suresi
d) Fetih suresi
e) El-Hucurat suresi
f) Kaf suresi
g) Ez-Zariyat suresi

27. cüz:

a) Ez-Zariyat suresi
b) Et-Tür suresi
c) En-Necm suresi
d) El-Kamer suresi
e) Er-Rahman suresi
f) El-Vaki`a suresi
g) El-Hadid suresi

28. cüz:

a) El-Mücadile suresi
b) El-Hasr suresi
c) El-Mümtehine suresi
d) Es-Saf suresi
e) El-Cuma suresi
f) El-Münafikun suresi
g) El-Tegabun suresi
h) Et-Talak suresi
i) Et- Tahrim suresi

29. cüz:

a) El-Mülk suresi
b) El-Kalem suresi
c) El-Hakka suresi
d) El-Mearic suresi
e) Nuh suresi
f) El-Cin suresi
g) El-Müezzemmil suresi
h) El-Müddessir suresi
i) El-Kiyame suresi
j) El-Insan, Ed-Dehr suresi
k) El-Mürselat suresi

30. cüz:

a) En-Nebe suresi
b) En-Naziat suresi
c) Abese suresi
d) Et-Tekvir suresi
e) El-Mutaffifin suresi
f) El-Insikak suresi
g) El-Buruc suresi
h) El-A`la suresi
i) El-Fecr suresi
j) Es-Sens suresi
k) El-Leyl suresi
l) Ed-Duha suresi
m) Et-Tin suresi
n) El-Kadir suresi
o) El-Zilzal suresi
p) El-Karia suresi
q) El-Asr suresi
r) Kureys suresi
s) El-Kafirun suresi
t) El-Ihlas suresi Hangi Sure Kaçıncı Cüzde? ilgili ve genel bilgileri güncellenen sayfalarda kapsamlı olarak bulabilirsiniz.Gelen Aramalar: yasin kaçıncı sureyasin kaçıncı süredecuma suresi kaçıncı sayfadazilzal suresi kuranda kaçıncı sayfadaibrahim suresi kuranda kaçıncı sayfadayasin kaçıncı cüz kaçıncı sayfakaf suresi kuranda kaçıncı sayfadacuma suresi kacinci sayfasecde suresi kuranda kaçıncı sayfadafetih suresi kuranda kaçıncı sayfada


Benzer İçerikler

Yorum Yok

  1. ekrem diyor ki:

    Nüfus cüzdanı Müslümanı/dindarıysan ve tatlı sulardaysan sorun yok. Haddini bil ve özgürlüğünün tadını çıkar demiştir devlet.

Bir Cevap YazınTrend Moda - Trend Elbiseler - Abiye Modelleri- Tatil Yerleri

image